Opiskelijakulttuurin ABC

Tenttikirjojen ja kurssimateriaalien akateemisen jargonin lisäksi tulet yliopistoyhteisössä törmäämään moneen uuteen termiin jotka liittyvät opiskeluun ja opiskelijakulttuuriin. Niiden sujuva käyttö ja syvällinen ymmärtäminen tulevat kyllä tutuksi ajan mittaan, mutta kokosimme alle jo joitakin hyödyllisiä sanoja selityksineen. 

A

Ainejärjestö (lyhenne aj) – Tietyn oppiaineen opiskelijoiden edunvalvontaa ja opiskelijakulttuuria tekevä yhteenliittymä. Ainejärjestöt erotat toisistaan haalareiden värien perusteella! 

Akateeminen vartti – Luennot ja muut opetustilaisuudet alkavat yleensä 15 minuuttia ilmoitettua myöhemmin. Tämä on täysin normaalia ja tunnetaan akateemisena varttina. Huomioi kuitenkin, että jos aloitusaika on ilmoitettu esim. 14.00, eikä klo 14, akateeminen vartti ei välttämättä ole käytössä.

Appro – Opiskelijatapahtuma, jossa kierretään rasteilla ympäri kaupunkeja. Appro voi olla paljon muutakin kuin pubikierros!

Arkkari – Arkkitehtiopiskelija.

Assari – Assistentti, toimii kursseilla opettajan apuna.

B

Bommari – Hervannan kampuksen Rakennustalon kellarin pommisuoja.

D

Dippatyö, diplomityö – Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon johtava opinnäytetyö.

Excu, XQ – Ekskursio, eli matka tapaamaan esimerkiksi alan työnantajia tai muita opiskelijoita. Näitä järjestävät mm. ainejärjestöt ja killat.

F

Fuksi – Ensimmäisen vuoden opiskelija. Fuksit ovat yleensä alkuun hieman hukassa, mutta onneksi yliopistomaailmassa kaikki rakastavat fukseja! 

G

Gradu – Maisterintutkintoon johtava opinnäytetyö.

H

Haalarit – Opiskelijan vakiovaruste, jotka päällä voi kulkea tapahtumasta toiseen säässä kuin säässä. Muista, että tahrat ovat osa haalareitasi, niitä ei pestä pois!

HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota päivitetään opintojen edetessä. HOPS tehdään oman oppiaineen henkilökunnan jäsenen kanssa. 

Humanisti – Humanistisen alan opiskelija. Sekoitetaan joskus yhteiskuntatieteilijään.

K

Kandi – alempi korkeakoulututkinto tai siihen johtava opinnäytetyö. Kandityössä opetellaan akateemista kirjoittamista ja tieteellisen tutkimuksen tekemistä.

Kapina – Kultainen apina, baari Hervannassa.

Kielikeskus – Kielikeskus järjestää yliopiston kieli- ja viestintäkursseja. Siellä voit aloittaa uuden kielen opiskelun tai palauttaa vanhoja opintoja mieleesi.

Kilta – Tekniikan alojen opiskelijoiden ainejärjestö. Kiltatoiminta on näkyvä osa Hervannan kampuksen arkea.

Kopo – Koulutuspolitiikka.

Kurssi – Opintojakso, joka sisältyy opetussuunnitelmaan. Tähän voi lukeutua luentoja, harjoitustöitä ja tentti. Kurssin suorittamisesta saat opintopisteitä.

Kv – kansainvälinen.

Kyykkä – Akateeminen kyykkä on opiskelijoiden keskuudessa suosittu ulkopeli, jonka MM-kilpailut järjestetään vuosittain Tampereella. 

L

Laskarit – Laskuharjoitukset. Erityisesti tekniikan alojen opintoihin sisältyy paljon laskemista ja kurssin suoritusvaatimuksiin voi kuulua laskuharjoituspaketin suorittaminen.

Luento – Opiskelijan arjen peruskivi. Korvaa sanastossasi ”oppitunnin” hyvin nopeasti.

M

Moodle – Virtuaalinen oppimisalusta, joka on käytössä monilla kursseilla. 

O

Opintopiste, noppa, op. – Opintojen etenemisen mittari. Yksi noppa vastaa laskennallisesti n. 27 työtuntia. Keräämällä näitä vähintään 300 saavutat ylemmän korkeakoulututkinnon.

P

Pasari, Pasuuna, Pinni C – Passion, keskustakampuksen lähellä sijaitseva baari.

Periodi – Opiskeluvuosi jakaantuu neljään periodiin eli jaksoon. Periodien lopuissa on yleensä opetukseton viikko, jolloin järjestetään esimerkiksi tenttejä.

S

Sitsit – Akateemiset pöytäjuhlat, joiden aikana syödään, juodaan ja lauletaan. 

Sopo – Sosiaalipolitiikka.

Speksi – Interaktiivista opiskelijateatteria, jossa yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa esitykseen. Tampereella toimiva speksi on nimeltään Nääspeksi. 

T

TAMK – Tampereen ammattikorkeakoulu, osa korkeakouluyhteisöä.

Tampere3 (T3) – Tampereen korkeakoulujen yhdistymisprosessi. Tämän myötä olemme nykyään kaikki saman korkeakouluyhteisön opiskelijoita!

TAU – Tampereen yliopiston lyhenne esim. tietojärjestelmissä (erotukseksi TAMK-lyhenteestä).

Teekkari – tekniikan alan opiskelija.

Tentti – Kurssin lopun koitos. Yliopistossa ei ole kokeita vaan tenttejä.

TREY – Tampereen ylioppilaskunta. Järjestää kaikille opiskelijoille yhteistä edunvalvontaa, toimintaa ja palveluita.

TUNI – Korkeakouluyhteisön verkkoympäristössä käytetty lyhenne, joka esiintyy esimerkiksi sähköposteissa ja nettisivuilla.

TUNI-tunnus – Jokaisen henkilökohtainen sähköinen tunnus, jota käytetään eri palveluihin, esimerkiksi Moodleen ja sähköiseen tenttipalveluun kirjautumiseen. 

V

Vujut – Vuosijuhlat, hienompi pöytäjuhla järjestön tai vastaavan iän juhlistamiseksi.

Väikkäri – Väitöskirja.

W

Wappu – Parin viikon pituinen opiskelijan vuoden virallinen kohokohta ja huikeimmat bileet. Wapun jälkeen kiire alkaa helpottaa ja kesä siintää jo edessä.  

Y

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Täältä saat erilaisia terveydenhuollon palveluja. Tutustu heidän nettisivuihinsa ja varaa tarvittaessa aika!