Fuksina opiskelijayhteisössä

Jokaiselle aloittavalle opiskelijalle on Tampereen yliopistossa nimetty opiskelijatuutori. Opiskelijatuutorointi järjestetään yliopiston, TREYn ja opiskelijajärjestöjen yhteistyönä. Tuutorisi on kokeneempi saman tai lähialan opiskelija, joka on saanut tehtäväänsä kattavan koulutuksen. Saatat saada tuutoriltasi yhteydenoton jo kesän aikana, mutta viimeistään tapaat hänet orientaatiojakson alussa 19. elokuuta alkaen.Tarkemmat tiedot Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmakohtaisesta orientaatiosta löytyy Intrasta.

Tuutorisi esittelee sinulle oppiaineen käytäntöjä, yliopisto-opiskelun arkea ja opiskelijakulttuuria. Tuutoreilla on usein läheiset suhteet ainejärjestöön tai kiltaan, joten oma opiskelijajärjestösi tulee sinulle tutuksi heidän kauttaan. Lisäksi tuutori auttaa sinua mahdollisissa ongelmatilanteissa. Jos tarvitset apua jossakin opintojen aloittamiseen liittyvässä asiassa, älä epäile kääntyä tuutorisi puoleen! Kerro myös rohkeasti tuutorillesi minkälaista apua kaipaat – se auttaa tekemään tuutoroinnista hyvän kokemuksen kaikille osapuolille.

Tuutorit ottavat huomioon uusien opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja kiinnostuksenkohteet. Kysy omalta tuutoriltasi, miten tuutorointi järjestetään juuri teidän tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Tuutorihuivi.
Tunnistat tuutorin tuutorihuivista – väri saattaa vaihdella!