Yhdenvertaisuus

Ylioppilaskunta on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö, jossa häirintään, kiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen kohteluun puututaan. Yhdenvertaisuusnäkökulma on läpileikkaavasti mukana kaikessa TREYn toiminnassa ja kannoissa. TREY vaikuttaa muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja kaikenlaisten ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun yliopistolla. 

Kaikenlaiset opiskelijat ikään, kansallisuuteen, etnisyyteen, ihonväriin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, terveydentilaan, toimintakykyyn, vakaumukseen, perhetilanteeseen tai sosioekonomiseen taustaan katsomatta ovat yhdenvertaisia ylioppilaskunnan jäseniä. Minkäänlaista syrjintää henkilöön liittyvien ominaisuuksien perusteella ei hyväksytä.

Kaikissa yliopiston tai ylioppilaskunnan tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä TREYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaavaan tai sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan. Yhteystiedot löytyvät TREYn nettisivuilta.

Häirintäyhdyshenkilöt

Yliopiston tulee olla kaikille turvallinen paikka opiskella ja oppia. Minkäänlainen häirintä, syrjintä tai kiusaaminen ei ole hyväksyttävää yliopistoyhteisössämme. TREYssä toimii häirintäyhdyshenkilöitä, jotka auttavat ja neuvovat opiskelijoita matalalla kynnyksellä. Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä silloinkin, kun ei ole varma, onko kohtaamansa kohtelu häirintää.

Häirintäyhdyshenkilöt toimivat opiskelijan ehdoilla, eikä mitään jatkotoimenpiteitä tai yhteydenottoja tehdä ilman suostumusta. Kaikki häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Kaikki häirintäyhdyshenkilöt tavoitat helposti osoitteella hairinta@trey.fi.

Lisätietoa löydät TREYn nettisivuilta Apua häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen -alasivulta.