Opintojen aikainen urasuunnittelu

Omien opintojen aikana tapahtuva työelämään liittyvä pohdinta auttaa uramahdollisuuksien ja tavoitteiden tunnistamisessa. Tunnistamalla oman oppimisensa lähtökohdat ja oppimalla kertomaan opinnoissa saamastaan osaamisesta voi oma urapolku samalla selkeytyä. Kaikella opiskelun aikaisella toiminnalla voi olla suuri merkitys sille, mihin opintojen jälkeen suuntautuu. Lisäksi osallistuminen vapaaehtoistyöhön, järjestötoimintaan tai saatu työkokemus voi kerryttää sellaista osaamista, joka auttaa urasuunnittelussa. Yliopiston opiskelijan oppaassa tietoa työelämästä ja urasuunnittelusta on koottu sivulle tuni.fi/urasuunnittelu.

Tampereen yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat etsiä työ- ja harjoittelupaikkoja JobTeaser-palvelun kautta. Palvelusta löydät työpaikkatarjouksia, työnantajaesittelyitä ja tukea urasuunnitteluun. JobTeaseriin kirjaudutaan tuni-tunnuksilla. Tietoa esimerkiksi yliopistoista eri aloilta valmistuneiden monipuolisista tehtävänimikkeistä löytyy myös valtakunnallisesta Töissä.fi-verkkopalvelusta.

Työllistymiseen ja urasuunnittelun pohdintaan saa Tampereen yliopistosta apua uraohjaajilta: uraohjaus.tau@tuni.fi. Lisäksi tukea voi hakea Ohjaamosta, joka tarjoaa maksutonta apua alle 30-vuotiaille nuorille niin ammatinvalintaan, tavoitteiden kirkastamiseen kuin työnhakuunkin liittyen. Tampereen Ohjaamon tiedot löytyvät Ohjaamot.fi -sivulta.

Ohjaamo Tampere

Osoite: Hammareninkatu 5 B  

Puh: 040 197 5144 (klo 9–16)

Sähköposti: ohjaamo@tampere.fi