Toimeentulo

Tälle sivulle on koottu tietoa opiskelijan toimeentulosta.

Opintotuki 

Voit saada opintotukea, jos tarvitset taloudellista tukea opintoihin. Sinun täytyy myös olla päätoiminen opiskelija ja edistyä opinnoissa riittävän nopeasti.

Opintotukeen kuuluu opintoraha, opintolainan valtiontakaus ja opintorahan asumislisä, jota voit saada ulkomailla opiskeluun tai harjoitteluun. Suomessa asuessasi saat yleistä asumistukea, josta voit lukea alempaa.

Opintotuki haetaan Kelan sähköisessä OmaKela-asiointipalvelussa. Voit saada opintotukea aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona olet hakenut tukea, joten laita hakemus heti vetämään! Opintotukea myönnetään 9 kuukaudeksi kerrallaan (syys-toukokuu). Kesäajalle (kesä-elokuu) opintotuki haetaan erikseen.

Opintoraha maksetaan tilillesi joka kuukauden alussa. Kun saat opintotukipäätöksen, siinä kerrotaan, paljonko tukea saat ja kuinka monta tukikuukautta sinulla on käytössäsi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon. Kelan sähköisessä asiointipalvelussa voit tarkistaa tilanteesi itse milloin vain.

Opintolaina 

Saat opintolainaan automaattisesti valtiontakauksen opintotukipäätöksen mukana, mutta laina täytyy itse hakea pankista ja sen ehdoista sopia pankin kanssa. Lainaa voit nostaa 850€ kuukaudessa, 1000€ ulkomailla opiskellessasi. Sinun on mahdollista maksaa lainaasi korkojen verran opiskeluaikana, jolloin vältyt maksamasta korkoja korolle.

Opintolainahyvityksen saat, jos valmistut tavoiteajassa ja sinulle on opintojen aikana kertynyt opintolainaa yli 2500€. Lainamäärästä hyvitetään korkeintaan 40%. Ennen vuotta 2014 opintonsa aloittaneet eivät saa opintolainahyvitystä vaan opintolainavähennyksen; molemmista voit lukea lisää Kelan sivuilta.

Vuosituloraja

Opintotukea maksetaan vain niille opiskelijoille, joilla on tarvetta taloudelliselle tuelle. Tästä syystä opintotuessa on vuosituloraja, jonka ylittyessä opintorahaa voi joutua maksamaan takaisin. Kelan nettisivuilta löytyy laskuri, jolla voit tarkistaa oman vuositulorajasi.

Jos teet opintojen ohella töitä tai saat muita tuloja, ole tarkkana siitä, ettet ylitä vuositulorajaasi! Sinulla on mahdollisuus säädellä itse tulorajaasi perumalla opintotukikuukausia. Opintotukea on mahdollista myös palauttaa jälkikäteen.

Yleinen asumistuki 

Opiskelijana voit saada yleistä asumistukea asumismenojen kattamiseksi. Tukea haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta kuten opintotukeakin Kelan OmaKela-asiointipalvelussa. Asumistuen määrä on enintään 70 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Voit nostaa asumistukea myös kesällä, sillä tämä tuki ei ole sidoksissa opintosuorituksiin.

Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin. Jos tulosi tai muut olosuhteet muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Muista siis ilmoittaa Kelaan, jos vaihdat asuntoa tai toimeentulotilanteesi muuttuu! Ilmoitukset voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ruokakunta 

Jos asunnossa asuu useampia henkilöitä, he saattavat muodostaa yhteisen ruokakunnan, jolle asumistuki myönnetään yhteisesti. Puolisot kuuluvat aina samaan ruokakuntaan. Mikäli vuokraat kimppakämpän kaverin kanssa yksityisiltä markkinoilta, tehkää mahdollisuuksien mukaan omat vuokrasopimukset, ettei teitä tulkita avoliitossa oleviksi. Näin saatte kumpikin oman asumistuen. Soluasunnoissa vuokrasopimukset ovat aina henkilökohtaiset.

Muut tuet opiskeluun

Toimeentulotuki 

Jos et voi saada opintotukea, voit hakea opintojen rahoittamiseksi toimeentulotukea – esimerkiksi jos tukikuukaudet on jo käytetty tai opinnot ovat pitkittyneet. Lue lisää toimeentulotuesta Kelan sivuilta.

Sairauspäiväraha 

Jos sinulla on opiskelukykyyn vaikuttava pitkäaikainen sairaus, voit opiskella sairauspäivärahalla opintotuen sijasta. Sairauspäivärahalla opiskelusta voit lukea lisää tämän oppaan Terveys-osiosta.

Ongelmia?

Ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija auttaa kaikissa ongelmatilanteissa sekä hakemusten tekemisessä ja vie tarvittaessa asiaasi eteenpäin. Kelan tukia koskeviin kysymyksiin voi tiedustella vastauksia Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta.