Järjestöt

TREYn piirissä toimii noin 180 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät ainejärjestöt ja killat, tiedekunta- ja kattojärjestöt, ammattiainekerhot ja monenlaiset harrastejärjestöt. Erityisesti oman alasi ainejärjestö tai kilta tulee varmasti pian tutuksi, mutta järjestökentästämme löytyy valtava määrä erilaisia yhdistyksiä. Niinpä jokaiselle halukkaalle löytyy varmasti mielekästä tekemistä omien mielenkiinnon kohteiden parissa. Järjestöihin voit tutustua TREYn nettisivuilla.

Ainejärjestöt ja killat

Ainejärjestöt ovat tietyn oppiaineen tai alan opiskelijoiden yhteenliittymiä, jotka ajavat jäsenistönsä etua tutkinto-ohjelmissa ja järjestävät opiskelijoille vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Tekniikan alojen opiskelijoiden ainejärjestöjä kutsutaan killoiksi.

Sisäänotolliset ainejärjestöt ja killat ovat uusille opiskelijoille usein ensimmäiseksi tutuksi tulevia opiskelijajärjestöjä – ne edustavat tutkinto-ohjelmia, joihin saapuu opiskelijavalinnan kautta uusia opiskelijoita. Ne ovatkin läheisesti mukana tuutoroinnin järjestämisessä Tampereen yliopistossa. Tuutorisi varmasti esittelee sinulle oman ainejärjestösi tai kiltasi toimintaa. Vaikka tapahtumat ovatkin isossa osassa näiden järjestöjen arkea, tekevät ne myös tärkeää edunvalvontatyötä tutkinto-ohjelmien sisällä ja osana yliopistoyhteisöä.

Toimintaan mukaan hyppääminen antaa hienon mahdollisuuden tutustua myös muiden alojen opiskelijoihin. Ainejärjestöt ja killat tekevät paljon yhteistyötä keskenään järjestäen esim. yhteisiä illanviettoja. 

Muiksi ainejärjestöiksi luetaan ainejärjestöt, joilla ei ole sisäänottoa. Ne tekevät samaa työtä kuin sisäänotollisetkin ainejärjestöt, mutta niiden jäseniksi hakeudutaan, kun esimerkiksi oma opintosuunta on selvillä. Suurien tutkinto-ohjelmien sisällä toimii useita ainejärjestöjä – se, joka vastaa koko tutkinto-ohjelman tuutoroinnista ja fuksikauden tapahtumista, sekä ne, jotka vastaavat tietyn opintosuunnan opiskelijoiden etujen ajamisesta.

Tiedekunta- ja kattojärjestöt

Tiedekunta- ja kattojärjestöt ovat esimerkiksi tiedekuntatasolla toimivia järjestöjä, joiden jäseninä on muita järjestöjä. Et siis pääse suoraan liittymään tiedekunta- tai kattojärjestön jäseneksi, vaan jäsenyytesi tulee opiskelualasi ainejärjestön kautta. Tiedekuntajärjestöjä toimii kolmessa tiedekunnassa: johtamisen ja talouden tiedekunnassa (Johto ry), kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa (Kasvo ry) sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (YTY ry). Tämän lisäksi kattojärjestöjä on kaksi kappaletta: Tampereen Teekkarit ry, joka toimii tekniikan alan järjestöjen kattojärjestönä, ja Pointer ry, joka toimii Porin yliopistokampuksen kattojärjestönä.

Tiedekunta- ja kattojärjestöt ajavat järjestöjensä opiskelijoiden oikeuksia, järjestävät koulutuksia jäsenjärjestöilleen ja rakentavat yhteisöllisyyttä jäsenjärjestöjen kesken. Osalla tiedekunta- ja kattojärjestöistä on muitakin vastuita, kuten esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnin järjestäminen.

Ammattiainekerhot

Ammattiainekerhot ovat tietylle tieteenalalle omistautuneita harrastejärjestöjä. Ammattiainekerhot pitävät yllä suhteita alan opiskelijoiden, laitosten ja alan yritysten välillä hyvin samalla tavalla kuin ainejärjestöt, joilla ei ole omaa sisäänottoa: ne järjestävät ekskursioita, tarjoavat puitteita kehittää omaa osaamistaan sekä järjestävät muuta yhteistä toimintaa, kuten saunailtoja jäsenistölleen. Niillä ei ole omaa sisäänottoa, joten niiden jäsenistö koostuu opiskelijoista, jotka ovat erityisen kiinnostuneita kerhoa yhdistävistä teemoista.

Liikunnan kattojärjestöt

Kampuksilla toimii kaksi liikuntaan keskittyvää järjestöä/urheiluseuraa: Tampereen Akateeminen Mahti ja Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho (TUrVoKe). Niiden alta löydät liikuntajaostoja, jotka keskittyvät tiettyihin urheilulajeihin. Lue liikuntajärjestöjen toiminnasta lisää Liikunta-sivulta.

Harrastejärjestöt

Suurin osa yhdistyksistämme on harrastejärjestöjä, jotka toimivat jonkin harrastuksen, mielenkiinnonkohteen tai vakaumuksen pohjalta. Ne kokoavat yhteen samoista asioista kiinnostuneita ja niitä kaikkia yhdistää yhteisöllisyys ja porukalla tekemisen meininki. Harrastejärjestöissä pääset esimerkiksi tutustumaan avaruustekniikkaan, viininmaistelun saloihin, konemusiikkiin ja ylioppilasteatteriin. Voit löytää niiden laajasta joukosta useita sinua kiinnostavia yhdistyksiä. Lueskele harrastejärjestöistämme jo vaikka ennen opintojesi alkua ja ota heihin rohkeasti yhteyttä. Uudet jäsenet ovat aina tervetulleita ja toivottuja. Harrastejärjestöihin pääset tutustumaan syksyllä järjestettävillä Harrastemessuilla!  

Kansainväliset järjestöt ja kerhot

Ylioppilaskunnassa on useita kansainvälisyyteen ja kansainväliseen toimintaan keskittyviä harrastejärjestöjä. Niiden kirjo on laaja; osa niistä kokoaa yhteen tietyn tieteenalan harjoittajia, osalla keskiössä on kansainvälistyminen Suomessa. Kaikkia kansainvälisiä järjestöjä ja kerhoja yhdistää kuitenkin kansainvälisyyden edistäminen yhteisössämme. Lue kansainvälisyydestä lisää oppaan Kansainvälisyys-sivulta. Voit myös katsoa TREYn verkkosivuilta lisää tietoa kansainvälisistä järjestöistä ja kerhoista.