Ylioppilaskunta

Kaikkien suomalaisten yliopistojen opiskelijat ovat järjestäytyneet ylioppilaskuntiin. Ylioppilaskunta on yliopistolaissa määritelty toimija, jonka tarkoituksena on edustaa opiskelijoita, ajaa heidän etuaan sekä tarjota heille palveluja. Ylioppilaskunnat ovat itsenäisiä yhteisöjä erillään yliopistoista, mutta jokainen niistä tekee oman yliopistonsa kanssa läheistä yhteistyötä. 

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) on kaikkien Tampereen yliopistossa opiskelevien yhteinen edunvalvoja, järjestötoiminnan tukija, palveluntarjoaja ja yhteisöllisyyden rakentaja. Kaikki me 19 000 yliopisto-opiskelijaa muodostamme yhdessä Tampereen ylioppilaskunnan. Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään. TREY suorittaa lakisääteisiä tehtäviään kaikilla Tampereen yliopiston kampuksilla.

Edunvalvontaa!

TREYn tehtävä on varmistaa, että opiskelijan ääni kuuluu yliopistolla ja muualla yhteiskunnassa. Edunvalvonnalla tarkoitetaan kaikkeen opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon osallistumista. TREY vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden koulutuksen laatuun, toimeentuloon, terveyspalveluihin, asuntotilanteeseen ja yhteisön yhdenvertaisuuteen. Kaikessa edunvalvontatyössä huomioidaan myös kansainväliset opiskelijat ja tuetaan suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä. Työn tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija ja yhteisö.

Edunvalvontatyötä yliopistossa tekevät ylioppilaskunnan lisäksi opiskelijajärjestöt sekä hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. Ainejärjestöt ja killat tekevät tärkeää työtä tutkinto-ohjelmien tasolla vaikuttamalla oman alansa opiskelijoiden hyvinvointiin. Hallopediksi voit hakeutua TREYn kautta, jos haluat mukaan vaikuttamaan yliopiston päätöksentekoon. Opiskelijaedustajia on mukana kaikilla yliopistohallinnon tasoilla sekä monissa meille tärkeissä yhteisöissä kuten YTHS:llä. TREY tekee lisäksi läheistä yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eli Tamkon kanssa koko tamperelaista korkeakouluyhteisöä koskevissa edunvalvontakysymyksissä.

Palveluja!

TREY tarjoaa jäsenilleen lukuisia hyödyllisiä jäsenpalveluja, joihin voit tutustua tarkemmin TREYn nettisivuilla.

TREYn asiantuntijat neuvovat jäseniä ja järjestöjä kaikissa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Voit olla yhteydessä asiantuntijoihin luottamuksella muun muassa opiskeluun, toimeentuloon ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät TREYn verkkosivuilta. Koulutuspoliittiset asiantuntijat auttavat sinua opiskeluun, opintojen suorittamiseen ja oikeusturvaasi liittyvissä kysymyksissä. Opiskeluihin ja opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä ylioppilaskuntaan osoitteessa kopo-help@trey.fi. Sosiaalipoliittisten asiantuntijoiden vastuulla ovat kysymykset muun muassa toimeentulosta, asumisesta, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta. Kansainvälisten asioiden asiantuntija vastaa kansainvälistymiseen ja kv-opintoihin liittyviin kysymyksiin ja tukee kansainvälisiä opiskelijoita ylioppilaskunnassa. Lisäksi help@trey.fi -osoitteeseen voi lähettää yleisiä kysymyksiä ja avunpyyntöjä.

Opiskelijoiden arkea helpottamaan ja viihdyttämään TREY tarjoaa jäsenilleen erilaisia lainauspalveluita. Voit lainata meiltä esimerkiksi työkalupakkia remonttia varten, lautapelejä peli-iltaan, kyykkäsettiä MM-kisoihin treenaamiseen tai pesäpallovälineitä tutustuaksesi kansallispeliimme. Lainauspalveluihin lukeutuu myös TREYn yhteistyössä Tampereen Teekkarien Moottorikerhon kanssa pyörittämä pakettiautovuokraus. Vuokraa paku edulliseen jäsenhintaan esimerkiksi muuttoautoksi! Ylioppilaskunnan jäsenenä saat tarvittaessa myös maksutonta lainopillista neuvontaa, jota tarjoaa asianajotoimisto Magnusson Law.

Opiskelijakortti!

Opiskelijakortti on TREYn jäsenyyden symboli, josta hyödyt niin Tampereella, koko maassa kuin ulkomaillakin. Opiskelijakortti oikeuttaa sinut satoihin opiskelija-alennuksiin, joiden avulla säästät pitkän pennin. Opiskelijaetuja voit tarkastella Opiskelijan Tampereen verkkosivuilta.

Tampereen yliopistossa opiskelijakorttiin on sisällytetty paljon toimintoja. Sillä pääset kulkemaan pääasiallisella opiskelukampuksellasi, muun muassa tietokoneluokissa ja liikuntatiloissa. Yliopiston kirjastoissa voit käyttää opiskelukorttiasi aineistojen lainaamiseen ja tulosteiden ottamiseen. Käytä korttiasi aktiivisesti!

Tilaamasi kortin voit noutaa TREYn palvelutiskiltä Hervannasta tai keskustakampukselta. Kortin voi tilata myös Kauppiin Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry:n toimistoon. Mobiiliopiskelijakortti on kätevä lisä fyysisen opiskelijakortin rinnalle. Tampereella käytössä on mobiiliopiskelijakortti Tuudo. Tilaa fyysinen opiskelijakortti ja lue lisää mobiiliopiskelijakortti Tuudosta TREYn nettisivuilta.

Vaikuttamista!

TREY ei tee vaikuttamistyötä ainoastaan yliopiston seinien sisällä. Tampereen yliopistossa opiskelevat muodostavat suuren joukon ihmisiä, joiden vaikutus näkyy niin Tampereella kuin valtakunnallisestikin. Lisäksi tamperelaisissa opiskelijajärjestöissä tehdään monipuolista kansallista ja kansainvälistä vaikuttamista lukuisin eri tavoin.

TREY ja Tamko tekevät vaikuttamistyötä kaupungissa Ryhmä 35 000 –nimen alla. Ryhmän tavoitteena on kehittää Tamperetta entistä paremmaksi opiskelijakaupungiksi sekä vaikuttaa kaikkeen päätöksentekoon, joka koskee opiskelijoita.

Valtakunnallisesti TREY kuuluu muiden Suomen ylioppilaskuntien mukana Suomen ylioppilaskuntien liittoon (SYL). SYL on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun yliopisto-opiskelijoiden näkökulmaa. SYL edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja pyrkii parantamaan opiskelijoiden asemaa yliopistoyhteisöissä sekä yhteiskunnassa niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa opiskelijan toimeentulo ja asuminen, korkeakoulujen kehittäminen ja resurssit, opiskelijoiden liikkuvuus sekä opiskelijoiden terveydenhuolto ja YTHS. Kaikki yliopisto-opiskelijat kuuluvat oman ylioppilaskuntansa kautta Suomen ylioppilaskuntien liittoon muodostaen näin merkittävän vaikuttajajoukon Suomen tulevaisuudesta päätettäessä.

Toimijat

Edustajisto

Ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittava edustajisto. TREYn edustajisto koostuu 49 jäsenestä, ja se kokoontuu lukuvuoden aikana pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. ”Edarissa” päätetään TREYn talouden ja toiminnan suunnasta eli käytännössä siitä, mihin opiskelijoiden jäsenmaksurahoja käytetään. Edustajiston päätökset vaikuttavat jokaisen yliopiston opiskelijan arkeen.

Edustajistovaalit käydään kahden vuoden välein. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen on vaaleissa äänioikeutettu sekä oikeutettu asettumaan ehdolle. Tampereen yliopistossa seuraavat edustajistovaalit käydään syksyllä 2024.

Hallitus

Kuva: Anriika Kauppi – Visiiri

Edustajisto valitsee vuosittain TREYlle hallituksen, joka pyörittää ylioppilaskunnan käytännön toimintaa seuraavan kalenterivuoden kestävän toimikauden ajan. Hallitus on ylioppilaskunnassa näkyvä taho, jonka tehtäviin lukeutuu muun muassa TREYn päivittäisjohtaminen, edustaminen sekä päätöksenteon valmistelu. TREYn hallitus kokoustaa viikoittain ja raportoi toiminnastaan järjestelmällisesti edustajistolle. Hallituksen puheenjohtajan johdolla TREYn päivittäisestä toiminnasta vastaa vuonna 2024 10-henkinen hallitus – tapaat heistä osan jo orientaation aikana! Vuonna 2024 TREYn hallituksen puheenjohtajana toimii Noora Hakulinen (puheenjohtaja@trey.fi) ja pääsihteerinä Adam Zeidan (paasihteeri@trey.fi).

Työntekijät

TREYn hallituksen kanssa ylioppilaskunnan toimintaa pyörittää joukko työntekijöitä. He ovat palkattuja asiantuntijoita, joiden tehtävänä on avustaa hallitusta, valmistella asiakokonaisuuksia sekä huolehtia ylioppilaskunnan toiminnan jatkuvuudesta edustajiston ja hallitusten toimikausien yli. Eri alojen asiantuntijat ovat tukenasi, jos kohtaat opintojesi aikana ongelmia vaikkapa opintosuoritusten, asumisjärjestelyjen tai yhdenvertaisuusasioiden kohdalla. Ole rohkeasti yhteydessä ylioppilaskuntaan, jos kaipaat tukea. Apua on aina tarjolla! 

Jos kaipaat ylioppilaskunnan toimijoiden yhteystietoja, suuntaa TREYn verkkosivuille!