Tietojärjestelmät

Yliopistolla on käytössä useita tietojärjestelmiä, joihin pääset tutustumaan opintojesi aikana! Tee tuttavuutta järjestelmiin rauhassa ja muista, että tukea on aina saatavilla!

Opiskelijan arjessa erilaiset verkkoympäristöt tulevat tutuiksi. Opiskelijan oppaasta löydät keskeiset opintoihin liittyvät palvelut ja ohjeet sekä opetussuunnitelmat ja -tarjonnan. Tärkeimmät opiskeluun liittyvät verkkopalvelut ovat:

 • Sisu-opintotietojärjestelmä
 • Intra
 • TUNI Moodle 
 • EXAM-tenttipalvelu, sähköisen tenttimisen järjestelmä
 • Office 365
 • Kirjaston palvelut
 • MOT-sanakirjat

Yliopiston intranetiin päivitetään opiskelijalle tärkeää ajankohtaista tietoa. Intranet on yliopiston sisäisen viestinnän virallinen kanava ja se löytyy osoitteesta intra.tuni.fi. Intrasta löydät uutiset ja tapahtumat, käsikirjat, henkilökunnan yhteystiedot sekä linkit sähköisiin palveluihin.

Uutisissa julkaistaan esimerkiksi tärkeitä opintoihin liittyviä tiedotteita, tietoa yliopiston päätöksenteosta (esimerkiksi yliopiston hallituksen ja tiedekuntien päätöksistä) sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisistä tapahtumista. Intrassa tiedotteisiin ja uutisiin tehdään kohdennuksia, jonka vuoksi kaikki viestintä ei näy suoraan opiskelijoille. Lisäkohdennusten tekeminen on mahdollista. Voit päivittää omaa profiilisia klikkaamalla nimeäsi intran käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa.

Intran etusivulla näet tietoja omista opinnoistasi, esimerkiksi opiskelun aikataulun ja kalenterin, ilmoituksia taustajärjestelmistä, tulevat tentit ja opintosuoritukset. Omaa etusivua pystyy myös osittain kustomoimaan omaan käyttöön sopivammaksi.

Opiskelijan opas

Opiskelijan opas on tärkein lähteesi kaikissa Tampereen yliopistossa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opas löytyy yliopiston verkkosivuilta osoitteesta tuni.fi/opiskelijanopas. Opiskelijan oppaassa on tiedot opetustarjonnasta ja tietoa opinnoista, kuten:

 • Opintojen aloituksesta
 • Opintoneuvonnasta ja ohjauksesta
 • Arjen opiskelukäytännöistä, kuten vaikkapa tenttimisestä, opetusperiodeista ja valinnaisista opinnoista
 • Kansainvälistymisestä
 • Valmistumisesta ja työelämään suuntautumisesta 

Opiskelijan oppaasta pääset keskeisiin opiskelun palveluihin, kuten opinto-oppaisiin, opetusohjelmaan ja erilaisiin opiskeluun liittyviin käsikirjoihin.

Sisu

Sisu on opetuksen, opiskelun ja opintohallinnon järjestelmä koko yliopistoyhteisölle. Sisussa teet oman tutkinto-ohjelman mukaisen HOPSin (henkilökohtainen opintosuunnitelma) ja ilmoittaudut opintojaksoille. Voit myös seurata opintojesi etenemistä sekä asioida sähköisesti, esim. tulostaa virallisen opintorekisteriotteen, hakea opintojen hyväksilukua ja lopulta tutkintotodistusta. Sisu-opintotietojärjestelmään kirjaudutaan TUNI-tunnuksella ja salasanalla osoitteessa tuni.fi/sisu. Sisu-opintotietojärjestelmä on käytössä myös muissa yliopistoissa ja järjestelmää kehitetään jatkuvasti.