Yksilölliset opiskelujärjestelyt

Tampereen yliopistossa yksilöllisten opiskelujärjestelyjen tarkoituksena on tukea opiskelijan opiskelua ja osaamistavoitteiden saavuttamista. Järjestelykäytännöllä pyritään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin, kun se on mahdollista. Tässä osiossa on kerrottu yleistä tietoa yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä käytettiin aiemmin termiä ”erityisjärjestelyt”, joten saatat myös törmätä kyseiseen muotoiluun aiheesta puhuttaessa.Tarkemmat tiedot yksilöllisten opiskelujärjestelyjen saamisesta löytyy Tampereen yliopiston Opiskelijan oppaasta.

Kuka voi saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä?

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat saada kaikki yliopiston opiskelijat. Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voi pyytää, jos opiskelijalla on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia tai hänellä on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus, vamma tai muu tila. Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä varten opiskelijalla tulee olla lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.

Oppimiseen liittyvät erityisvaikeudet voivat olla esimerkiksi lukemiseen ja kirjoittamiseen tai tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen liittyviä vaikeuksia. Opiskeluun vaikuttavat sairaudet voivat olla fyysisiä sairauksia, kuten neurologiset sairaudet tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sairauksiin lasketaan myös mielenterveydelliset sairaudet, kuten masennus tai ahdistuneisuus.

Mitä yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä yliopisto tarjoaa ja miten niitä saa käyttöönsä?

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä mietittäessä pohditaan opiskelijan tarpeita opintojakson ja tutkinnon osaamistavoitteiden täyttymiseksi. Yksilölliset opiskelujärjestelyt voivat siis toteutua eri tavoilla eri opintojaksoilla. Tampereen yliopistossa yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat olla esimerkiksi

  • lisäaika
  • apuvälineiden käyttö
  • rauhallinen tenttitila
  • kirjaston kurssikirjojen laina-ajan lisäaika
  • opettajan mahdollisuuksien mukaan tarjoamat opetukseen ja suoritustapoihin liittyvät ratkaisut tai tukitoimet
  • erityistenttitilat

Saadakseen yksilölliset opiskelujärjestelyt käyttöönsä, opiskelijan tulee ottaa yhteyttä yliopiston koulutuksen tukipalveluiden määrittämään tahoon. Ohjeet yksilöllisten opiskelujärjestelyjen hakemiseen löytyy aiemmin mainitun mukaisesti Tampereen yliopiston Opiskelijan oppaan sivuilta.