Opinto- ja tukipalvelut

Yliopistolla on useita tukea tarjoavia tahoja, jotka auttavat sinua niin opintoihin kuin opinnoissa jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opintopalvelut

Tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien järjestämän ohjauksen lisäksi kaikille opiskelijoille on tarjolla keskustelumahdollisuuksia yhteisissä opintopalveluissa. Tukea ja ohjausta tarjoavat opinto-ohjaajat, uraohjaajat, opintopsykologit ja yksilöllisten opiskelujärjestelyjen asiantuntijat. Myös Opintotoimisto on tärkeä tuki opintoihin liittyvissä käytännön asioissa. Opintotoimistosta voi lukea lisää Intrasta.

Opintojen tukipalvelut

Opiskelijan opintojen ohjauksessa vastuu on pitkälti tutkinto-ohjelmien ja tiedekuntien henkilökunnalla. Yliopiston laajuisesti kaikille yhteisiä ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palveluita tarjoavat:

Opinto-ohjaajat, jotka auttavat esimerkiksi opiskeluelämäntilanteissa ja tulevaisuuden tavoitteiden jäsentämisessä sekä valintojen tekemiseen liittyvissä pohdinnoissa. Opinto-ohjaajan kanssa voit käydä keskustelemassa myös silloin, kun haluaisit keskustella omasta tilanteestasi jonkun ulkopuolisen kanssa.

Opintopsykologi auttaa esimerkiksi opiskelutaitoihin, opinnoissa jaksamiseen, aikaansaamiseen ja opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa. Opintopsykologi auttaa myös, mikäli haluat keskustella opiskelujen sovittamisesta yhteen hankalan elämäntilanteen tai erityispulmien kanssa.

Uraohjaajan kanssa voit käydä juttelemassa, kun mietit osaamistasi, toiveitasi ja suunnitelmiasi työelämään suuntautumisen osalta. Uraohjaaja voi antaa myös kommentteja työhakemukseen tai auttaa työnhakuun tai urasuunnitteluun liittyvien kysymysten kanssa.

Opintojen tueksi voit saada myös yksilöllistä tukea tai järjestelyjä, jos sinulla on jokin sairaus, vamma tai esimerkiksi oppimisvaikeus. Voit keskustella luottamuksellisesti tilanteestasi ja tuentarpeistasi yksilöllisten opiskelujärjestelyjen asiantuntijoiden kanssa. Lisätietoja ohjauspalveluista ja ajanvaraus löytyy opiskelijan oppaasta.

Tiedekunnilla on kampuksittain hieman eroavaisuuksia titteleissä. Älä siis hämmenny, jos joku puhuu samasta asiasta eri nimityksellä. Tiedekunnan ja tutkinto-ohjelmien sisällä opintojen tukipalveluhenkilöstöön kuuluu mm. seuraavanlaisia henkilöitä:

Koulutusasiantuntijat koordinoivat tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyötä, opiskelijavalintaa ja opintojen ohjausta tiedekunnassa. Koulutusasiantuntijat toimivat aina tietyn tai tiettyjen tutkinto-ohjelmien parissa.

Opintoneuvojat toimivat ohjaustehtävissä ja avustavat opintojen suunnittelussa. Opintoneuvojina toimii yleensä vanhempia opiskelijoita, joilla on kokemusta opintojen suorittamisesta ja käytännön osaamista opintojen suunnittelun tiimoilta. Heidän tehtävänään on ohjata opiskelijoita HOPSien teossa ja neuvoa opintojen suunnitteluun liittyvissä ongelmissa.

HOPS-opettajat ovat lähinnä keskustan kampuksella toimivia opettajia, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa opintojen suunnittelussa. He osaavat myös ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan sivuaineopintoja pohdittaessa. Hervannan kampuksella vastaavat henkilöt tunnetaan opettajatuutoreina. Opettajatuutorien tehtävänä on neuvoa opiskelijoita opintojen alussa ja seurata heidän opintopolkuaan.